Christmas Day

Jeff Jakes

Christmas Eve

Jeff Jakes

God Personally Dwelling With Us

Jeff Jakes (John 1:1-18)

Dwell, God Dwelling in the Temple

Jeff Jakes (1 Kings 6:13, 8:27-30, 9:1-9, Ezra 3:10-13)

Dwell, Dwelling with God in the Tabernacle

Jeff Jakes (EXODUS 25:8-9, LEV 26:11-13)